unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

10087 Посещения

Политика на дискретност

Administrator
Вашата лична информация в системата на сайта е изключително важна за нас. Ние спазваме Закона за Защита на Личните Данни на Република България и неговите принципи за известяване, право на избор, последващо прехвърляне, сигурност, гарантиране на целостта на данните, осигуряване на достъп и изпълнение на ангажиментите. Моля прочетете внимателно условията на Политиката за защита на личната информация. Тази информация може да бъде намерена по всяко време тук. Въпроси, свързани със защитата на Вашите лични данни можете да изпращате тук.

Предмет на Политиката за защита на личната информация на това Интернет място (наричан по-долу Уебсайт)

Предмет на Политиката за защита на личната информация в сайта е начина на използване и съхраняване на личната информация, която се събира в сайта, когато ползвате услугите му.

Събиране и използване на информацията

Уебсайтът събира персонална информация, когато Вие се регистрирате чрез потребителско име и парола в системата.
При регистрацията Ви в уебсайта не се изисква конкретна информация за Вашето име, уеб страница, телефонни номера, фирмена информация, служебен и домашен адрес, рождена дата и дата на годишнина и други. Това не важи в случаите, когато е необходимо да се извърши плащане. Оттогава Вие не сте анонимно лице за системата.
Уебсайтът пази персоналната информация за не повече от 6 месеца назад.
Уебсайтът автоматично регистрира информация и записи на сървъра, която включва момента на влизането Ви в системата, Вашия IP адрес и вида на операционната Ви система.
Уебсайтът използва персоналната Ви информация единствено с цел да се свързва с Вас, в случаи на технически проблеми или за да Ви информира за новости и промени.

Разкриване на персоналната информация

Уебсайтът няма право да продава, преотстъпва или по какъвто и да е друг начин разпространява персоналната Ви информация на други лица.
Уебсайтът може да предоставя персоналната Ви информация по искане на съдебни, следствени или други оправомощени от закона органи, служби и длъжностни лица.
Когато Вашите действия в системата са в нарушение на Условията за ползване на услугата, вследствие на което бъде нанесена вреда на трети лица, уебсайта може да им предостави личната Ви информация за ориентиране на обезщетителна или друга претенция от тяхна страна, въз основа на тяхно писмено искане, по своя преценка.

Бисквитки (Cookies)

Уебсайтът има достъп до "cookies" на Вашия компютър.
Уебсайтът може да разреши достъп на рекламодатели в системата до техни "cookies", които се намират на вашия компютър. Ползването на "cookies" на други фирми е предмет на тяхната Политика за защита на личната информация. Рекламодатели или други фирми нямат достъп до "cookies" на Уебсайта.

Възможност за промяна на персоналната информация и предпочитания

Уебсайтът Ви дава възможност по всяко време да променяте персоналната си информация и предпочитания с изключение на потребителското име, с което сте се регистрирали в системата.

Сигурност

Персоналната Ви информация в уебсайта е конфиденциална и защитена с криптирана парола, с цел сигурността на личните Ви данни и с оглед тяхното неразпространение.
На определени места в Уебсайта може да се използва индустриален стандарт SSL кодиране за защита на информацията.

Промяна в Политиката за защита на личната информация

Уебсайтът може да коригира условията в Политиката за защита на личната информация. Ако настъпят съществени изменения в начина на използване на персоналната Ви информация Вие ще бъдете известени за това на страниците на Уебсайта.