unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

израстък

Иво Беров
израстък

                                       

  Израстък

 

В тази книга се обяснява как е възникнало всичко,  какво е станало с него и защо е станало. А също и какво би станало с това, което е станало, ако беше станало друго, а не то. Разказва се и за всичко,... [Продължава..]