unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

2984 Посещения

Има ли решение на хаоса при градското паркиране.

gaydov
Уважаеми господа журналисти,
 
Надяваме се, че дойде времето, когато журналистите трябва да извадят старите си бележници със записки, а политиците вкл. кметове и общински съветници за да си припомнят, какво публично са обещавали (говорили) преди години по време на  избори.
Всъщност въпросите са същите, но се надяваме при настъпилите събития относно поетите ангажименти на Р. Б-я като член на Европа още повече, че обществото ни вече стана свидел на грозни публични скандали от депутати и общински съветници относно паркирането при проблемите с управлението на тази публична комунална дейност.
Ние не един два-пъти сме свидетели, когато в предизборните им “реформаторски” обещания давани от кандидат-кметове, се поставяха въпроси относно тежките проблеми в транспорта от хаоса с паркирането в централнатаa градска част на градове като София, Пловдив, Варна и т.н. На последвалите ги по този проблем пресконференции на които се коментираха тези теми транспорт/комуникации и последвалите ги мързеливи публични дискусии в някои вестници се подхвърлиха тезите:
·                Да има проблем
·                Да ние мислим да го решим, чрез някакви вълшебни идеи за надземни или подземни паркинги.
·                Да обаче решението не можело да се изпълни бързо, било скъпо и нямало пари
·                И накрая бодрото Добре, гласувайте за нас пък ще видим да направим нещо.
Горе долу така звучаха думите на кметове и общински съветници /а някои от тях с желание за нов мандат/ с управленски умения от старата социкономическа школа.
Интелигентните решения, особено в условията на пазарна икономика и липсата на свободен финансов ресурс изискват повече воля, добра организация и проактивност отколкото познатото “няма пари и “българина е лош и краде”.
Все пак България е в регион където комуникациите имат особено значение.
Специално в областта на платеното публично кратковременно паркиране в големите градове на Р. Б-я общинските администратори ходят по пари и няма кой да ги накара да се организират за да се развие този високо-приходна общинска административна услуга освен полулегалното таксуване в Синя зона и рекета от т.нар. Паяци. Вече станахме свидетели на грозните скандали на един депутат и побоя на двама общински съветници. И което е най-лошото, че то се мултиплицира и в другите градове на Р. Б-я.
А че има много пари се вижда от това каква печалба носи едно паркинг-место за една година при неговата експлоатация и каква е еднократната инвестиция при прилагането на общоприетите правилав даденият пример:
Стойността за технологичното оборудване /вкл. проектиране, инженеринг, обучението на персонала, ФРЗ и т.н./ за обслужване на 1 бр. паркинг-место е 3100 лв.+/-10%, а приходите от 1 бр. паркинг-место при цена 1,50 лв., за 1 час престой при експлоатационни 264 оперативни дни на година са мин. 5500 лв., при 70% заетост. От /2/втората година нататък единствените разходи са ФРЗ и поддръжка на технологичното оборудване. Представете си само какви приходи биха постъпили за /1/една година в бюджета на община София при възможността да се контролират над 15 000 публични паркинг-места.
Нека споменем какви са съпътстващите ползи:
·                Екологически - намаляване на хаотичното обикаляне на МПС-ва в търсене на свободно паркинг-място
·                сигурността на гражданите при проходимостта им по тротоарите
·                осигурен контрол на частните и служебните входно-изходни дворни места за паркиране
·                висока сигурност от кражби на МПС-ва, поради интензивното присъствие на офицери по контрола и комуникацията им с МВР, НСБОП и т.н.
·                увеличен бизнес за банките, офис-кантори, магазините, ресторантите и т.н., поради увеличения оборот на клиенти
·                увеличение посещението в Р. Б-я на чуждестранните туристи ползващи собствените си МПС
·                увеличен оборот на градския транспорт
·                създаване на нови работни места
·                и не на последно място, високите приходи в общинският бюджет събрани от паркинг-операциите, ще се насочват към поддържането на градската инфра-структура.
·                Водачите на МПС-ва получават подредени и добре маркирани улици, с висока средна скорост на движение/проходимост/ от, за и през централната градска част
Лансирането на идеята от някои кметове за строителство на подземни и надземни гаражи е една много скъпа и трудно възвръщаема инвестиция, която може да си позволят само някои банки, богати компании и т.н. Общините в градовете на ЕС не се занимават с подобно строителство, то просто не е изгодно за тях.
Сегашните, а както се очертават и бъдещите общински администратори не желаят да развият подобен общински бизнес поради взаимно-свързани интереси, не желаят да вземат т. нар. /управленческо решение/ за привличане на инвестиционен ресурс. Изгодата е очевидна, единствено за тези които сега по някаква собствена методика управляват този ресор, а печалбата отива не там където и е мястото, тоест общинският бюджет.
В момента обаче общинските кметове и чиновници са заети да се борят за своят следващ мандат с апаратни средства и са във взаимно-свързани групово-партийни интереси с близки до тях хора имащи отношение към обслужването на автомобилния трафик поради 100%-то състояние на контрола върху паркирането намиращ се в общинската сива икономика.
В София след предложеният за гласуване от г-н Софиянски меморандум за концесиониране на представената от “кмета” на полу-легална компания претендираща, че може да организира и оптимизира контрола върху публичното кратковременно паркирането и същевременно нямаща нищо общо с традиционния публичен общински паркинг-контрол. След отказа на общинския съвет, се започна формално процедура за отдаването на тази дейност на концесия, което е абсолютно неадекватно имайки предвид, че в световната практика никъде, никоя община не е отдавала на концесия градската безопасност и сигурност на гражданите под контрола на едно или повече частни лица.
Като пример нека си припомним какви са ползите от отдаването на концесия на ВиК София и чистотата на града ??
Трябва да се знае, че решение има и то е цивилизовано и честно към всички граждани, пешеходците и водачите на МПС. Но за да се пробие в съзнанието (или в нежеланието) към управляващите местните администрации на властта претендиращи да управляват като европейци то би трябвало да се проявява нетърпимост. Ние вярваме, че това може да се стане единствено от пишещите коректно по този проблем в медийното пространство журналисти.
Ако Вие желаете да бъде дискутиран този комунален проблем в публичното пространство, аз като инициатор и вносител в Министерски съвет и общини С-я и П-в на “Идеен-Проект” разполагам с кореспонденция от становища между мен и Министерски съвет на Р. Б-я, както от бившата така и от сегашната изпълнителна власт, включително и от общините на С-я и П-в мога ви помогна да се ориентирате в проблема и същевременно ще се информират гражданите защо всичко това продължава?
 
С уважение,                                                                                   
                       / А. Гайдов /
Технолог по прилагането на системи за организация и контрол на паркирането.
 
Прилагам мои публикации по проблема.
В-к Капитал 2002 г.
http://www.capital.bg/show.php?storyid=214613
В-к Дневник статия-анализи от 17.05.2004 г.
http://www.dnevnik.bg/analizi/2004/05/16/157868_paeshki_resheniia_ili_raboteshta_strategiia/