unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

Що така ли ? Ами те така.

Иво Беров
Що така ли ? Ами те така.

                                   Що така ли ? Ами те така.
                       / или гадното лице на българския капитализъм/

 

 

          То даже не е лице. То е мутра. И не само в иносказателния смисъл на думата. В буквалния също. Вижте лицата, тоест мутрите на разните председатели на бизнесменски сдружения, които се разшетаха напоследък по телевизорите и въобще по медиите. Вижте лицата, тоест мутрите на убогите работодатели, напъхали се в Народното събрание.
Това да кажем, са само приказки. Но ето какво показват цифрите.
Производителността на труда в България е 44 процента от средноевропейската. Това дава повод на така наречените бизнесмени или, „меринджеи”, както ги определи, без това да й е целта, една представителка на малцинствата да заключат дълбокомъдро :
„... [Продължава..]