unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

Нюх, мислене и избори

Иво Беров

Нюх, мислене и избори

 

Да имаш нюх това не значи да имаш виждане и разбиране. Да се досетиш как да постъпиш при дадени едни обстоятелства, това не означава да имаш дъглгосрочно и точно поведение.
Да, той имаше нюх. Силен и изострен, изработен в годините обществен опит, при който личното ти израстване зависи от взаимоотношенията ти с другите - сблъсъци, вражди, приятелства, вярност, предателства. Да умееш да отстъпиш, за да удариш след това по-силно - самият той е споделял това си безценно, взаимствано от бойните спортове, умение. Да се направиш на тъп когато трябва, за да прекараш другите - друго негово умение. Да знаеше как да привлечеш враговете, за да ги направиш част от своите. И как да ги размажеше ако се наложи. Пак умение.
Най-ярко доказателство за... [Продължава..]